Prywatna Pracownia Pedagogiczna, Olsztyn, ul. Grabowa 16, tel. 506 471 565

<< publikacje 

PUBLIKACJE

Jak pracować z dzieckiem z ADHD?

Kara i nagroda w pracy z dzieckiem nadpobudliwym psychoruchowo

Dzieci z ADHD szczególnie wolno i z trudem przyswajają normy i zasady postępowania. Należy możliwie często wzmacniać pozytywne zachowanie dziecka poprzez stosowanie pochwał i nagród.

Kary w wychowaniu dziecka z ADHD przynoszą więcej szkody niż pożytku. Zastosowanie kary to absolutna konieczność i ostateczność. Jeśli dziecko nie wywiązuje się z przyjętych umów należy odwołać się do ustaleń zawartych w kontrakcie i wprowadzić ustalone konsekwencje. Dziecko ma wówczas świadomość, że nie jest karane za objawy, nie jest zaskakiwane karą. Ponosi konsekwencje, ponieważ nie wywiązało się z umowy z dorosłym. Wiedziało wcześniej co go czeka, jeśli nie wykona danego zadania, nie zastosuje się do warunków umowy.

Jest trochę racji w powiedzeniu, że konsekwencje to zaplanowane karanie.

Złota reguła: Maksimum miłości, ale rozsądne ustalanie granic i żelazna konsekwencja
w egzekwowaniu wspólnie ustalonych norm i zasad postępowania.

Zasady stosowania konsekwencji

1. Szybkość (natychmiast po przewinieniu)
2. Skuteczność ((doprowadzona do końca)
3. Stosowalność (możliwa do wyegzekwowania w praktyce)
4. Sprawiedliwość (proporcjonalna do przewinienia)
5. Stałość (dziecko powinno przewidzieć co go czeka za złamanie zasad)
6. Słuszność (musimy być pewni co do przewinienia dziecka)
7. Sympatyczność (wymierzana bez złości - kocham cię, ale złamałeś zasady)
8. Słowna (nie fizyczna - bo uczymy egzekwowania racji przemocą)
9. Stanowczość (to rodzic decyduje o panujących zasadach w domu/ nauczyciel w szkole)
10. Systematyczność (nie ma wyjątków)

Na podstawie:
ADHD - zespół nadpobudliwości psychoruchowej
Przewodnik dla rodziców i wychowawców
Artur Kołakowski, Tomasz Wolańczyk i inni